Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • In MO nr. 421/ 25 iunie 2012, a fost publicat Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 874/221/I.C./2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii “.

  Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului „Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”

  Depunerea declarației

  Declarația se completează și se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz, respectiv:

  a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

  b) membrii întreprinderii familiale;

  c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice;

  d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

  e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.

  Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III și V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligația depunerii declarației.

  Declarația se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

  Declarația se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

  Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

  Declarația se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor, în conformitate cu prevederile legale.

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: