Declaratii scadente in decembrie 2011

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • 15 decembrie

  • Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

  • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

  • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final

  • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

   Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

  • Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

  • Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2011

  Cine depune ?

  Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform CF art. 71.

  21 decembrie

  • Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2011

  Cine efectueaza plata?

  Organizatorii de jocuri de noroc.

  26 decembrie

  • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

  Cine depune ?

  Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

  26 decembrie

  • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

  Cine depune ?

  Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153.1 din C.F.

  • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

  (format electronic)

  Cine depune ?

  Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

  • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

  Cine depune ?

  Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

  • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

  Cine efectueaza plata ?

  Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

  • Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II a

  Cine efectueaza plata ?

  Persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România .

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

  Cine depune ?

  • Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

  • Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: