Declaratii scadente in luna aprilie 2012

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • 10 aprilie

  • Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

  Cine depune ?

  Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

  17 aprilie

  • Depunerea Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice)

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final

  • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

  • Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia

  • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă

  Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

  • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă Formular (anexa 53)

  Cine depune ?

  Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

  25 aprilie

  • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

  Cine efectueaza plata ?

  Plătitorii de următoarele venituri:

  a) din drepturi de proprietate intelectuală;

  b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;

  c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

  d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

  • lunar – contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

  • trimestrial – contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

  • alte termene -contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

  • Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104

  Cine depune ?

  Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

  Cine depune ?

  Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

  – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

  • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

  Cine depune ?

  Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

  • Depunerea Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent Formular 225.

  Cine depune ?

  Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

  • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

  (format electronic)

  Cine depune ?

  Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

  Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

  • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent Formular 301 (format electronic)

  Cine depune ?

  Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile.

  • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

  Cine depune ?

  Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

  • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

  Cine depune ?

  Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153.1 din C.F.

  • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

  Cine depune ?

  • Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

  • Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: