Declaratii scadente in luna februarie 2016

Luna februarie este o luna bogata in declaratii fiscale (392A, 392B, 393, 205, etc). Iata mai jos lista completa :

·         Depunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate Formular 604– se depune in termen de 15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri;

·      in termen de   30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate initial se depune :

010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică

020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române

070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere

Luni 1 februarie

·         Depunerea Declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010 ( de depune de catre persoanele și entitățile prevăzute la art.147 alin. (4) din Legea nr.227/2015 care doresc să opteze pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună).

·         Depunerea Declarației privind venitul estimat/norma de venit Formular 220       

A) Pentru schimbarea, prin opțiune, în condițiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către:

– contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere în sistem real.

– contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși în sistem real și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere la normă de venit.

– contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și doresc să treacă la impunere în sistem real.

– contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar, și doresc să treacă la impunere în sistem real.

B) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior (2015) au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceștia au obligația determinării venitului net anual în sistem real începând cu 2016.

C) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv  

·         Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit Formular 012( depun contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art.41 alin.(4) și (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată)

·         Depunerea Declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii Formular 600. Depun contribuabilii prevăzuți la art.148 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte și care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor refectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1), depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

c) valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.    

Luni 15 februarie             

·         Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … (Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)   

·         Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … (Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)              

·         Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)            

·         Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

·         Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă (Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)   

·         Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă (Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)       

·         Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă (Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)           

·         Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă (Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)               

·         Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă (Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)       

·         Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă (Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)       

·         Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă (Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)         

·         Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

·         Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)       

·         Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă (Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)               

·         Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă (Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Joi 25 februarie

·         Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100

– lunar

– alte termene  

·         Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101   -Organizațiile nonprofit

·         Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă Formular 112               

·         Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

·         Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300         

·         Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301

·         Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Formular 306              

·         Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307 

·         Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin.(9) lit.a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Formular 311           

·         Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă Formular 390 VIES        

·         Depunerea Declarației informative privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul …, pentru anul precedent Formular 392A   

·         Depunerea Declarației informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul …, pentru anul precedent Formular 392B   

·         Depunerea Declarației informative privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul …, pentru anul precedent Formular 393        

·         Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA Formular 394

·         Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă        

·         Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 

Luni 29 februarie             

·         Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent             

·         Depunerea Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe           

·         Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent Formular 205              

·         Depunerea Declarației informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate pentru plățile făcute în anul precedent Formular 400. 

·         Depunere Declarației informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent Formularul 402   

·         Depunerea Declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent Formularul 403            

Articole similare