Declaratii scadente in luna iulie 2014

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Luni 7 iulie

  • Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

  Cine depune ?

  Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

  Joi 10 iulie

  • Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

  Cine depune ?
  Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

  Marţi 15 iulie

  • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1)

  Cine depune ?
  Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

  • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47)

  • Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

  • Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)

  • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă
  • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă

  • Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1)

  • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57)

  • Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut
  • Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular (anexa nr. 37)
  luni 21 iulie

  Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

  Cine depune ?
  Persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile
  Vineri 25 iulie

  • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)
  • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

  Plătitorii de următoarele venituri:

  – din drepturi de prop. intelectuală;

  – din contracte/ convenţii civile şi de agent;

  – expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

  – obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică

  – din premii şi jocuri de noroc

  – obţ. de nerezidenţi

  – din alte surse

  • Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. II 2014

  Cine plateste ?

  Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate

  • Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată)

  Cine plateste ?
  Contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100

  • Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104

  Cine depune ?

  Asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112

  Cine depune ?
  -Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

  – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

  • Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic)

  Cine depune ?

  Notarii publici

  • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

  Cine depune ?
  Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

  • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

  Cine depune ?

  Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

  • Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

  Cine depune ?

  Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

  • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

  Cine depune ?
  Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

  • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES
  Cine depune ?

  Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

  • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

  Cine depune ?

  Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

  Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

  • Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

  Cine depune ?
  Beneficiarii scutirilor de accize

  • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

  Cine depune ?

  Vânzătorii la distanţă

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: