Declaratii scadente in luna septembrie 2014

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Vineri 5 septembrie

  Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România- Formular 092

  Aceasta declaratie se depune de catre contribuabilii înregistrati în scop de TVA care utilizează ca perioada fiscala trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitara taxabilă în Romania, fiind astfel obligaţi să‑şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

  Miercuri 10 septembrie

  Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal – Formular 096
  Aceasta de claratia se depune de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

  Luni 15 septembrie

  • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1)

  • Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

  • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

  • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47)

  • Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

  • Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)

  • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă

  • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă

  • Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1)

  • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării

  Joi 25 septembrie

  • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
  Impozitul se retine la sursa si se plateste pana in 25 a lunii urmatoare de catre plătitorii de următoarele venituri:

  – din drepturi de proprietate intelectuală;
  – din contracte/ convenţii civile şi de agent;
  – expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
  – obţinute de o persoana fizică dintr-o asociere cu o persoana juridică
  – din premii şi jocuri de noroc
  – obtinute de nerezidenţi

  – din alte surse

  • Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2014

  Acestea se efectueaza de catre contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole .

  • Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului III

  • Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă semestrului I

  • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – Formular 11 pentru luna precedentă

  • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

  • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

  • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

  • Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

  • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat – Formular 311

  • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

  • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

  • Plata impozitului pe construcţii, rata a doua.
  Impozitul pe construcţii, declarat cu D100 până pe 25 mai, se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

  Luni 30 septembrie

  • Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii- Formular 313

  Se depune de catre peroanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile şi achitată de aceasta pt bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minim trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.

  • Depunerea cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din C.F- Formular 318
  Se depune de catre persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: