Declaratii scadente in saptamana 23-27 ianuarie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In saptamana 23-27 ianuarie 2023 sunt scadente urmatoarele declaratii:

Miercuri 25 ianuarie

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2023 şi a modului de determinare a acesteia. Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent Legea 227/2015 art. 300 alin. (9)

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situaţia prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenţi au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro Legea 227/2015 art. 322 alin. (6)

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112

Depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formularul 208 Notarii publici Legea 227/2015 art.113

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată – Formularul 301

Depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

Depunerea Declaraţiei privind compensaţia la carburanţi – Formularul 179

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri – Formularul 390 VIES

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Articole similare

One Thought to “Declaratii scadente in saptamana 23-27 ianuarie 2023”

  1. Onescu Vali

    Bună ziua
    Dacă am trecut de la microîntreprindere la profit de la 1 ianuarie 2023..datorită neîndeplinirii condiției de un angajat cu opt ore… Pot să revin din trimestrul al doilea în condițiile angajării unei persoane…la statutul de microintreprindere adică să trec de la profit la microîntreprindere în decursul anului 2023?

Comentariul tau aici