Declaratii si plati scadente in 27.08.2018 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In mod normal, conform calendarului obligatiilor fiscale, contribuabili trebuie sa declare si sa plateasca cateva obligatii fiscale pana la data de 25.08.2018, insa datorita faptului ca aceasta zi pica intr-o zi de sambata, termenul de depunere si de plata se va prelungi pana la data de 27.08.2018 (Luni). Iata mai jos ce trebuie sa depui si sa achiti pana la aceasta data:

 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă;
 • Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrul II 2018;
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100;
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112;
 • Depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formularul 208;
 • Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224;
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300;
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301;
 • Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307;
 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311;
 • Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES;
 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
 • Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097;
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare).

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare