Declaratii si plati scadente Marti, 15.12.2015 !

Dorim sa va prezentam mai jos declaratiile si platiile scadente Marti, 15.12.2015:

 • Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă;
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precendentă – (anexa nr. 47 la norme);
 • Depunerea Situaţiilor privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precendentă;
 • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă;
 • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă;
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … – (pentru luna precendentă) (anexa nr. 55.1);
 • Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă;
 • Declarația intrastat pentru luna precedentă;
 • Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă;
 • Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole (ITL 029);
 • Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole;
 • Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilzările de produse energetice pentru luna precendentă – produse energetice;
 • Situația centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice;
 • Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent.


Articole similare

Comentariul tau aici