Declaratiile pe care un platitor de TVA trebuie sa le depuna pe parcursul anului fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

O entitate platitoare de TVA are obligatia depunerii unor declaratii fiscale, pe parcurul anului, daca sunt indeplinite anumite conditii. Declaratiile pe care trebuie sa le depuna sunt urmatoarele:

  • Declaratia 300 (decont de taxa pe valoarea adaugata) – aceasta declaratie se depune lunar sau trimestrial in functie de vectorul fiscal. Pentru aceasta declaratie nu se poate depune rectificativa, corectiile evidentiindu-se pe randurile de regularizari in decontul lunii urmatoare. Declaratia se poate depune prin serviciilor de depunere on-line a declaratiilor.
  • Declaratia 390 (declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri) – aceasta declaratie se depune in lunile in care au existat livrari/achizitii intracomunitare de bunuri sau servicii. Pentru a putea efectua astfel de livrari/achizitii entitatea impozabila trebuie sa fie inregistrata in registrul operatorilor intracomunitari. Declaratia se poate depune prin serviciilor de depunere on-line a declaratiilor.
  • Declaratia 394 (declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national)  – aceasta declaratie se depune lunar sau trimestrial impreuna cu declaratia 300. Formularul 394 se depune obligatoriu de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care trebuie sa declare livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate pe teritoriul Romaniei catre/de la orice persoana. Se depune pentru orice operatiune taxabila in Romania pentru care este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare, sau cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA. Declaratia se poate depune prin serviciilor de depunere on-line a declaratiilor. Formularul 394 se completeaza pentru operatiunile efectuate pe teritoriul national, dupa cum urmeaza: 

-pentru perioada 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, numai pentru operatiunile desfasurate cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania si se completeaza informatiile din cartusele A-C din anexa nr.1 la ordin;

-incepand cu data de 1 octombrie 2016, declaratia se va completa integral, pentru toate operatiunile efectuate pe teritoriul national.

  • Declaratia 392A (declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul de referinta) – aceasta declaratie completeaza de catre persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referina, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau inregistrate in scopuri de TVA, si a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la acea data este inferioara sumei de 220.000 lei. Nu se depune daca persoanele impozabile nu au desfasurat livrari de bunuri si prestari de servicii in anul de referinta, in interiorul tarii. Se depune fie la registratura organului fiscal competent, fie la posta, prin scrisoare recomandata, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanta.


Articole similare