Declaratii/plati scadente luni, 26 noiembrie

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • • Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2012.

  Cine plateste ?

  Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.

  • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

  Cine plateste ?

  Plătitorii de următoarele venituri:

  a) din drepturi de proprietate intelectuală;

  b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;

  c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

  d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.

  • Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată)

  Cine depune ?

  Contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv

  • Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată)

  Cine depune ?

  Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme

  • Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

  Cine plateste ?

  Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g), adică: persoanele care realizează venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă

  Cine depune ?

  Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

  – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

  • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

  Cine depune ?

  Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

  • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

  Cine depune ?

  Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

  • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

  Cine depune ?

  Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

  • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES

  Cine depune ?

  Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

  • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.)Formular 394

  Cine depune ?

  • Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

  • Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

   

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: