Decontarea cheltuielilor cu autoturismul in comodat

In cazul utilizarii de catre o societate comerciala a unui autoturism, pe baza unui contract de comodat , in ce conditii se pot deduce cheltuielile cu combustibilul ?

Conform unui raspuns formulat de Directia Generala a Finantelor Publice Valcea unui contribuabil care a ridicat problema de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 48 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile aferente veniturilor pentru a fi deduse trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să respecte regulile privind amortizarea;

Potrivit prevederilor punctului 38 subpunctul 21 din HG nr. 44/2004 dat în aplicarea articolului 48 din Codul fiscal, sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit,, cheltuielile cu funcţionarea şi întreţinerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit înţelegerii din contract, pentru partea aferentă utilizării în scopul afacerii;.

Conform art. 48 alin. (7) lit. l indice 1 din Codul Fiscal, sunt deductibile 50% din cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului. Prin excepţie, cheltuielile privind combustibilul efectuate în cadrul activităţii în scopul realizării de venituri sunt deductibile integral în situaţia în care vehiculele respective se înscriu în oricare din următoarele categorii:

– vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;

– vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;

– vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.

Potrivit celor menţionate mai sus, sunt deductibile 50% din cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru autoturismul folosit în baza contractului de comodat, dar numai în interesul afacerii.

Articole similare

Comentariul tau aici