Deducerea cheltuielilor cu abonamentele de sanatate-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!
Cheltuielile cu abonamentele de sanatate suportate de angajati pot fi deduse la calculul impozitului pe venitul din salarii ?

Raspuns ANAF

Potrivit Codului fiscal, la calculul impozitului pe venitul din salarii la locul unde se află funcţia de bază, serviciile medicale furnizate sub formă de abonament angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, se deduc din venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, in limita unui plafon care la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Baza legala

Legea nr 227 / 2015 articolul 78 alin(2) lit.a) , iv)

 

Articole similare