Deducerea speciala pentru credite – comunicat AJFP Arges

Comunicat de presa AJFP Arges

IN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR Referitor la deducerea specială pentru credite acordată persoanelor fizice care obţin venituri din salarii şi/sau pensii
Având în vedere diminuarea veniturilor persoanelor fizice cu venituri sub media pe economie, ca urmare a crizei, diminuare reflectată prin capacitatea redusă de onorare a obligaţiilor financiare contractate prin credite bancare, se impunea implementarea mecanismului de reducere a ratelor la credite pe o perioadă de maximum 2 ani.

Astfel, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 475/27.06.2014, prin care se aduc modificări Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă facilitatea fiscală sub forma deducerilor speciale care se vor acorda în perioada 2016 — 2017 persoanelor fizice, din venituri salariale sau pensii, dacă au beneficiat de restructurarea creditelor (modificarea condiţiilor de rambursare, efectuată de instituţiile de credit).

Persoanele fizice rezidente române, titulare ale unor contracte de credite supuse  restructurării / moştenitori care au preluat contracte de credite restructurate / garanţi care au preluat prin novaţie credite restructurate, au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii obtinute la funcţia de bază (unde se acordă şi deducerea personală) / din venitul din pensii, a unei sume lunare sub formă de deducere specială pentru credite.

Dacă contribuabilul realizează venituri atât din salarii, cât si din pensii, deducerea se acordă pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de contribuabil. Deducerea specială pentru credite se acordă pentru o singură restructurare aprobată unei persoane fizice, la unul sau mai multe credite, dacă restructurarea creditelor indeplineste cumulativ următoarele condiţii :

a) restructurarea este acordată pentru credite care nu înregistrează întârzieri la plată mai mari de 90 de zile;

b) restructurarea conduce la diminuarea cu cel mult 35% a obligaţiilor lunare de plată ale debitorului, aferente creditului restructurat acordat în lei sau în valută, dar nu cu mai  mult de 900 lei sau echivalent (la cursul BNR în vigoare la data depunerii cererii de restructurare), pentru o perioadă de maximum 2 ani, 

c) restructurarea asigură prelungirea duratei iniţiale a creditului cu perioada pentru care se diminuează obligaţiile de plată,

d) sumele reprezentând diminuările ratelor lunare de plată, inclusiv costul amânării la plată, să fie distribuite pe o durată egală cu cea pentru care a fost acordată diminuarea obligaţiilor prin restructurare, începând cu data de la care nu mai operează diminuarea;

e) împrumutătorul nu poate majora rata dobânzii sau, după caz, marja de dobândă, pentru creditele cu dobândă variabilă, sau alte costuri aferente creditului şi nici nu poate impune alte costuri, altfel decât era prevăzut în contract la data restructurării;

f) împrumutătorul pune la dispoziţia debitorilor, înainte de a intra în procedura de restructurare a creditelor, scadenţarul aferent întregii durate de viaţă a restructurării. 

Pentru a beneficia de aceasta deducere speciala , persoanele fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

a)sa fie titulare ale unui contract de credit in derulare la data de 31 mai 2014 indiferent de data acordarii creditului;

b)creditul sa fi fost supus restructurarii pana la 1 ianuarie 2016;

c)sa realizeze venituri brute din salarii la functia de baza /venituri din pensii pana la 2.200 lei inclusiv , in fiecare luna a perioadei impozabile pentru care se acorda deducerea.

Obligatia acordarii deducerii speciale pentru credite revine angajatorului/ platitorului de pensii.

 

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×