Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare – calcul rezultat fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In Codul Fiscal este mentionat faptul ca la calculul rezultatului fiscal, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, se acorda urmatoarele stimulente fiscale:

 • deducerea suplimentara la calculul rezultatului fiscal, in proportie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual;
 • aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie sa fie din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, relevante pentru activitatea desfasurata de catre contribuabili. Stimulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat.

Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal sunt următoarele:

 • cheltuielile cu amortizarea sau cu inchirierea imobilizarilor corporale si necorporale sau o
  parte din aceste cheltuieli aferenta perioadei de utilizare a imobilizarilor corporale si necorporale la
  activitati de cercetare-dezvoltare;
 • cheltuielile cu personalul care participa la activitati de cercetare-dezvoltare, inclusiv la
  activitati conexe in sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experimente, masuratori,
  incercari, schimb de experienta);
 • cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale si necorporale prevazute la lit. a);
 • cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terti, cheltuieli cu
  materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli
  cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment,
  precum si alte produse, procese sau servicii similare folosite la activitati de cercetare-dezvoltare;
 • cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetarii sau proportional, prin
  utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosita de contribuabili pentru
  repartizarea cheltuielilor comune:

1. in categoria cheltuielilor de regie alocate direct pot fi incluse costurile pentru: chiria locului unde se desfasoara activitatile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale corespunzatoare suprafetei utilizate pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si cheltuieli pentru consumabile si birotica, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, facsimile, internet, transport, depozitare, aferente activitatilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obtinerea rezultatelor cercetarii;

2. in categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative si de contabilitate, servicii postale si telefonice, servicii pentru intretinerea echipamentelor si sistemelor IT, multiplicare si fotocopiere, consumabile si birotica, chiria locatiei unde se desfasoara activitatile proiectului, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale, si alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.

Articole similare