Deductibilitatea cheltuielilor de deplasare la PFA-raspuns ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

O persoana fizică autorizată poate sa-şi deducă la calculul venitului net anual cheltuielile cu transportul şi cazarea pe perioada deplasării în altă localitate, în interesul activităţii pe care o desfaşoară ?

Raspuns ANAF, pe site-ul propriu, 31.07.2018

Conform Codului fiscal, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, sunt:
-să fie efectuate în cadrul activităţilor independente, justificate prin documente;
– să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
-să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea individual şi/sau într-o formă de asociere, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare şi transport.
Prin urmare, o persoana fizică autorizată poate sa-şi deducă la calculul venitului net anual cheltuielile cu transportul şi cazarea pe perioada deplasării în altă localitate, în interesul activităţii pe care o desfaşoară, daca aceste cheltuieli sunt justificate prin documente. şi sunt cuprinse în exerciţiul financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Baza legala:Legea nr 227 / 2015 articolul 68 alin.(4) lit a), b) şi h)

Articole similare