Deductibilitatea dobanzii/costuri echivalente dobanzii – reguli 2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 40^2 din Codul Fiscal, costurile excedentare ale indatorarii, care depasesc plafonul deductibil de 200.000 de euro, sunt deduse limitat in perioada fiscala in care sunt suportate, pana la nivelul a 10% din baza de calcul.

Baza de calcul utilizata pentru stabilirea costurilor excedentare ale indatorarii, deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate (V-Ch), in perioada fiscala de referinta, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale indatorarii, precum si sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscala.

In conditiile in care baza de calcul are o valoare negativa sau egala cu zero, costurile excedentare ale indatorarii sunt nedeductibile in perioada fiscala de referinta si se reporteaza fara limita de timp, in anii fiscali urmatori in aceleasi conditii de deducere.

Contribuabilul are dreptul de a deduce, intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale indatorarii pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, dupa caz.

Prin exceptie, in cazul in care contribuabilul este o entitate independenta, in sensul ca nu face parte dintr-un grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara, si nu are nicio intreprindere asociata si niciun sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare ale indatorarii, in perioada fiscala in care acestea sunt suportate.

Se exclud din domeniul de aplicare costurile excedentare ale indatorarii rezultate din imprumuturi utilizate pentru finantarea unui proiect de infrastructura publica pe termen lung care are scopul de a furniza, de a imbunatati, de a opera si/sau de a mentine un activ de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public general, daca operatorii de proiect sunt inregistrati in UE, iar costurile indatorarii, activele utilizate in scopul proiectului si veniturile inregistrate de operatorii de proiect provin din/sunt in UE.

Excluderea ia in considerare atat veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic dobanzilor, cat si cheltuielile reprezentand dobanzi si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de infrastructura publica pe termen lung.

Costurile excedentare ale indatorarii care nu pot fi deduse in perioada fiscala de calcul se reporteaza, fara limita de timp, in anii fiscali urmatori in aceleasi conditii de deducere.

Valoarea fiscala a activelor nu include costuri de dobanda si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic.

Regulile sunt aplicabile si dobanzilor si pierderilor nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

In cazul entitatilor independente prevazute la alin. (5), dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27 in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt integral deductibile.


Articole similare

×
×