Demersuri dizolvarea/lichidarea/radierea unei societati

 

Lichidarea unei companii poate fi solicitata de catre proprietari sau de catre creditori (furnizori, salariati, fisc). Cea mai rapida procedura pentru lichidarea unei companii este insolventa simplificata, prin care se intra direct in faliment.

In vederea inchiderii unei societtai trebuie parcurse doua etape successive :

 • dizolvarea si lichidarea patrimoniului societatii
 • radierea societatii de la Oficiul National al Registrului  Comertului (ONRC), care  va aduce odata cu certificatul de radiere incetarea existentei persoanei juridice.

Demersuri pentru dizolvarea si lichidarea patrimoniului      

 • Depunere cerere de inregistrare a mentiunii;
 • Depunere decizia asociatului unic sau hotararea AGA de dizolvare si– concomitent – de lichidare a societatii(dizolvarea societatii comerciale pregateste etapa lichidarii patrimoniului), prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original);
 •  Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul;
 •   Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial )

Demersuri pentru radierea societatii

 •  Cerere de radiere;
 •   Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original);
 • Situatia financiara de lichidare;
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale(copie) aprobata de asociati(copie);
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale;
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul;
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in Monitorul Oficial).


Articole similare

Comentariul tau aici