Depunerea situatiilor financiare anuale

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, societățile comerciale trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

  În vederea realizării publicității legale, Ministerul Finanțelor Publice va transmite, electronic, la Oficiul Național al Registrului Comerțului copii de pe următoarele acte: situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, raportul și, după caz, raportul consolidat al consiliului de administrație, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum și indicatorii economico-financiari necesari efectuării publicității legale.

  Dispozițiile art. 185 coroborate cu cele ale art. 201 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum au fost modificate și completate prin O.U.G. nr. 90/2010, se aplică începând cu data de 01.01.2011 și au în vedere îndeplinirea obligației de depunere a situațiilor financiare anuale.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Distribuie acest articol: