Descarca gratuit Ghidul mijloacelor fixe

Mijloacele fixe reprezintă obiectul sau complexul de obiecte care se utilizează ca atare și îndeplinește cumulativ următoarele condiții: are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a guvernului (începând cu 01.07.2013 valoarea stabilită prin HG nr.276/2013 este de 2.500 lei) și au o durată normală de utilizare mai mare de un an.
În categoria mijloacelor fixe sunt incluse:

  •  terenurile, inclusiv investițiile pentru amenajarea acestora,
  • construcțile,
  •  instalațiile tehnice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile,
  • mobilierul, aparatura birotică, echipamentele de protecție a valorii umane și materiale și alte active corporale (avansuri, imobilizări corporale în curs de execuție)

Evidența mijloacelor fixe se ține cu ajutorul următoarelor documente:

  •  registrul numerelor de inventar – se atribuie fiecărui mijloc fix un număr de inventar la data intrării în patrimoniu prin achiziționare, construire, confecționare, transfer, etc (cu excepția celor luate în chirie)
  • fișa mijlocului fix – conține toate informațiile despre mijlocul fix, numărul de inventar, documentul cu care a fost achiziționat, valoarea de intrare, grupa din care face parte, codul de clasificare, data dării în folosință, durata normală de funcționare, cota de amortizare și data amortizării complete
  •  bon de mișcare a mijloacelor fixe
  •  procesul verbal de scoatere din funcțiune – pentru casarea mijloacelor fixe.

Click aici pentru a descarca gratuit un scurt ghid privind principalele monografii si documentele utilizate in gestionarea mijloacelor fixe.

Articole similare

Comentariul tau aici

×