DGRFP Cluj: majorarea salariului minim brut pe tara si implicatiile fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

DGRFP Cluj, 15.11.2023

Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată vizează toate domeniile de activitate, fiind reglementată distinct pentru sectoarele construcţii, agricol și industria alimentară față de celelalte domenii de activitate, atât în privința cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în lată cât și în privința datei de la care se aplică majorarea, astfel:

Reglementarea generală este făcută prin H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.O.nr.877/28.09.2023) , potrivit căreia, începând cu 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, s-a majorat la 3.300 lei lunar, fără indemnizații, sporuri şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru, față de 3.000 lei cât era în vigoare în perioada 1 ianuarie 2023 – 30 septembrie 2023.


Reglementarea specială, vizând domeniile construcţii, agricol şi industria alimentară este dată prin OUG nr. 93/ 31.10.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară, publicată în M.O. nr. 993/01.11.2023.


Astfel, începând cu 1 noiembrie 2023, se majorează cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru un program normal de lucru, pentru sectorul constructii, majorarea este la 4.582 lei – de la 4.000 lei cât a fost reglementat inițial prin OUG nr. 168/2022 .


Pentru sectorul agricol şi industria alimentară, majorarea pentru un program normal de lucru, este la nivelul a 3. 436 lei – față de 3.000 lei, cât a fost reglementat inițial prin Legea 135/2022 .


Pentru toate domeniile de activitate, sumele reprezentând cuantumul minim al salariilor brute reglementate, nu includ indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri de natură salarială, ceea ce înseamnă că acestea din urmă, se adaugă la salariile de bază minim garantate, conform contractelor de muncă și respectiv conform legii.


Indiferent de domeniul în care își desfășoară salariatul activitatea , acordarea deducerii personale de bază și a deducerii personale suplimentare, sau avantajele salariale, se raportează la același nivel al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv cel aprobat prin hotărâre a Guvernului.


În cazul CAS și CASS datorate de persoanele fizice care se regăsesc la art.146, alin.(5^7) , lit.e) din Codul Fiscal și realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară, indiferent de domeniul de activitate, se aplică dispozițiile OMF nr.1855/2022, iar nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată , în scopul aplicării procedurii, este cel prevăzut prin hotărâre a Guvernului (3.300 lei -200 lei), pentru veniturile aferente perioadei 1 octombrie 2023 -31 decembrie 2023.

Articole similare

Comentariul tau aici