DGRFP Galati: completarea legii evaziunii fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele – financiar a fost modificat şi completat cu următoarele prevederi:
-Reconstituirea documentelor financiar contabile este obligatorie pentru toate documentele pierdute, sustrase sau distruse care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilităţii .
-Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilității timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.
-Documentele justificative care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora.


Baza legală: OMF nr. 1447/2023 pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar – contabile publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 453/24.05.2023.

Articole similare

Comentariul tau aici