Diferenta dintre definitia CA dpdv contabil si fiscal(pt TVA)

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Din punct de vedere contabil

  Din punct de vedere contabil cifra de afaceri reprezinta sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entităţii, după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

  Cifra de afaceri se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor.

  Din punct de vedere contabil grupa de conturi 70 Cifra de afaceri neta cuprinde:

  701. Venituri din vânzarea produselor finite

  702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

  703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

  704. Venituri din servicii prestate

  705. Venituri din studii şi cercetări

  706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

  707. Venituri din vânzarea mărfurilor

  708. Venituri din activităţi diverse

  709. Reduceri comerciale acordate

  Din punct de vedere fiscal (pentru scopuri de TVA) , cifra de afaceri se defineste la cap 12 Regimuri speciale de la Titlul 6 Taxa pe valoarea adaugata.

  Astfel la art. 310 se precizeaza ca Cifra de afaceri este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f).

  Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă

  O diferenta majora intre cele 2 definitii, este ca la determinarea cifrei de afaceri dpdv fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: