Disponibilitati banesti – inregistrari contabile

Disponibilităţile băneşti în conturi la bănci şi în casierie reprezintă active curente ale unei entităţi şi sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 5 – Conturi de trezorerie.

Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a altor reglementări emise în acest scop. Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente.

Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.

Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.

Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.

Exemplul 1

O entitate are de plătit o factură externă în valoare de 1.039 euro, data scadentă fiind 30 aprilie 2010.

Neavând disponibil suficient în contul deschis în euro, entitatea participă cu lei la o licitaţie valutară pentru a cumpăra suma de 1.039 euro.

La sfârşitul operaţiunilor de vânzare, respectiv cumpărare de valută, extrasele de cont prezintă următoarele date:

Extrasul de cont în lei – din data transferului de lei se prezintă astfel:

Suma cu care se participă la licitaţie 4.385,52 lei

Comision 30 lei

Cursul de schimb valutar stabilit de banca comercială pentru licitaţie este de 4,2209 lei/euro.

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor:

1. Participarea cu lei la licitaţia de cumpărare de valută:

% = 5121 Conturi la bănci în lei 4.415,52 lei

581 Viramente interne 4.385,52 lei

sau

5125 Sume în curs de decontare

627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 30 lei

2. Cumpărarea de valută, suma în lei necesară fiind 4.385,52 lei (1.039 euro x 4,2209 lei/euro), la cursul de schimb al băncii la care s-a făcut licitaţia:

5124 Conturi la bănci în valută = 581 Viramente interne 4.385,52 lei

sau

5125 Sume în curs de decontare

Se observă că aceste operaţiuni nu generează în contabilitate nicio diferenţă de curs valutar, înregistrările efectuându-se în baza extraselor de cont emise de bancă, la cursul de schimb utilizat de banca comercială în ziua respectivă.

În extrasul de cont în valută apar sumele în valută.

Exemplul 2

La începutul zilei de 31.03.2010, o entitate are în contul curent un disponibil de 5.000 euro, evidenţiaţi la un curs valutar de 4,0682 lei/euro.

În cursul zilei de 31.03.2010 presupunem că entitatea efectuează următoarele operaţiuni:

1) plata unui furnizor: 4.000 euro, la cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii de 4,0729 lei/euro. Datoria este înregistrată în contabilitate la un curs de 4,0100 lei/euro.

2) încasarea unui client: 1.500 euro, la cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii de 4,0729 lei/euro. Creanţa este înregistrată în contabilitate la un curs de 4,0011 lei/euro.

3) rambursarea unui credit bancar pe termen scurt: 1.400 euro la cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii de 4,0729 lei/euro. Creditul este înregistrat în contabilitate la un curs de 4,0030 lei/euro.

 

Cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, respectiv din data de 30.03.2010, este de 4,0729 lei/euro.

Informaţiile referitoare la cursul de schimb al pieţei valutare sunt luate cu titlu exemplificativ.

În acest sens, pe toată perioada evaluării, presupunem următoarele cursuri de schimb valutar:

Cursurile de schimb comunicate de BNR (considerate cu titlu exemplificativ)

Data (zi bancară) /Curs lei/euro

26 februarie 2010/ 4,0682

30 martie 2010/ 4,0729

31 martie 2010/ 4,0958

Înregistrarea în contabilitate, în data de 31.03.2010 a operaţiunilor menţionate:

1) – plata furnizorului la cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii, de 4,0729 lei/euro (cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, respectiv cursul din 30.03.2010):

4.000 euro x 4,0729 lei/euro = 16.292 lei

– stingerea datoriei existente: 4.000 euro x 4,0100 lei/euro = 16.040 lei

% = 5124 Conturi la bănci în valută 16.292 lei

401 Furnizori 16.040 lei

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 252 lei

2) – încasarea clientului la cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii de 4,0729 lei/euro, respectiv cursul din 30.03.2010: 1.500 euro x 4,0729 lei/euro = 6.109 lei

– stingerea creanţei existente: 1.500 euro x 4,0011 lei/euro = 6.002 lei

5124 Conturi la bănci în valută = % 6.109 lei

4111 Clienţi 6.002 lei

765 Venituri din diferenţe de curs valutar 107 lei

3) – rambursarea creditului la cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii de 4,0729 lei/euro (cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, respectiv cursul din 30.03.2010):

1.400 euro x 4,0729 lei/euro = 5.702 lei

– stingerea datoriei existente: 1.400 euro x 4,0030 = 5.604 lei

% = 5124 Conturi la bănci 5.702 lei

519 Credite bancare pe termen scurt 5.604 lei

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar în valută 98 lei

La sfârşitul lunii martie 2010 entitatea dispune un sold în valută de 1.100 euro.

La finele lunii martie, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, entitatea evaluează disponibilităţile în valută la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză, respectiv la cursul din 31.03.2010 de 4,0958 lei/euro. Diferenţele de curs înregistrate în valoare de 49 lei [(1.100 euro x 4,0958 lei/euro) – 4.456 lei] se recunosc în contabilitate la venituri din diferenţe de curs valutar, astfel:

5124 Conturi la bănci în valută = 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 49 lei

 

Articole similare

One Thought to “Disponibilitati banesti – inregistrari contabile”

  1. […] OMFP 3055/2009. Pentru mai multe lamuriri atasez o monografie. Mai multe informatii poti fi gasite AICI si AICI. Attached […]

Comentariul tau aici