Dobanzi si penalitati de intarziere

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Dobanzile si penalitatile de intarziere se datoreaza de catre persoanele fizice sau juridice care nu au achitat obligatiile de plata in termenul cuvenit de lege. Acestea se datoreaza pentru perioada de zile scursa dupa termenul de plata.

  Stabilirea dobanzilor si a penalitatilor se face prin ordinul presedintelui ANAF.

  Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

  Diferentelor suplimentare de plata rezultate in urma corectarii deciziilor de impunere sau a declaratiilor, li se aplica si li se calculeaza dobanda din ziua urmatoare scadentei si pana la stingerea acestora.

  In prezent dobanda stabilita prin lege pentru datoriile fiscale este de 0,04%/zi.

  Scutiri de dobanzi si penalitati:

  • Pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel;

  • Obligatii fiscale accesorii stabilite conform legii;

  • Cheltuieli de executare silita;

  • Cheltuieli judiciare;

  • Sume confiscate;

  • Sumele care reprezinta echivalentul in lei a bunurilor confiscate.

  Nivelul penalitatilor de intarziere este de 0.02%/zi rezultand o penalitate de 7.3%/an.

  Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzii.

  In ceea ce priveste decontarile bancare, bancile trebuie sa vireze sumele cuvenite la bugetul statului in termen de 3 zile lucratoare de la data debitarii contului platitorului. Daca bancile nu respecta termenul de 3 zile prevazut de codul de procedura fiscala, platitorul nu este exonerat de plata penalitatilor si a dobanzii.

  Platitorul pentru a-si recupera sumele reprezentate de majorari si dobanzi trebuie sa se indrepte asupra unitatilor bancare.

  Penalitatile si dobanzile rezultate in urma compensarii acestea se calculeaza pana la data la care creantele exista si sunt deopotriva certe, lichide si exigibile.

  Penalitatile si dobanzile aferente creantelor apartinand contribuabililor carora li s-a deschis procedura de insolventa, care s-au nascut anterior sau ulterior acestei date se calculeaza conform cu reglementarile legii insolventii.

  Pentru contribuabilii pentru care s-a pronuntat la Registrul comertului hotararea de dizolvare, creantelor fiscale nascute dupa data acestei inregistrari nu li se mai calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere. Acestea se pot calcula intre data inregistrarii la registrul comertului a actelor de dizolvare si data ramanerii irevocabile a hotararii de desfiintare, numai daca prin hotarare judecatoareasca s-a desfiintat actul de dizolvare.

  Daca au fost acordate inlesniri la plata se datoreza dobanzi pentru obligatiile fiscale care obiectul inlesnirii la plata, mai putin pentru: pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite conform legii, cheltuieli de executare silita, cheltuieli judiciare, sume confiscate, sumele care reprezinta echivalentul in lei a bunurilor confiscate.

  Autoarea articolului este Luana Agapie.

  Click aici pentru profilul de linkedin.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: