Documentar DGRFP Craiova privind profitul reinvestit

DGRFP Craiova

AJFP Valcea

1 octombrie 2014

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Administratia Judeteană a Finantelor Publice Vâlcea reaminteste că, prin Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 8/25.04.2014, a fost introdusă scutirea de impozit a profitului reinvestit în echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăurării activitătii economice. Aceste prevederi se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse si/sau achizitionate după 1 iulie 2014 si puse în functiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv. Prin productia de echipamente tehnologice se întelege realizarea acestora în regie proprie.

Prevederile ordonantei de urgentă se aplică începând cu data de 1 iulie 2014.

Procedură

Profitul investit potrivit prevederilor mentionate mai sus reprezintă soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în functiune a echipamentelor tehnologice respective, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, înregistrat în trimestrul/anul punerii în functiune a echipamentelor tehnologice respective, fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de finantare a activelor care fac obiectul scutirii.

Pentru echipamentele tehnologice luate în folosintă în baza contractelor de leasing financiar si puse în functiune în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016 inclusiv, scutirea de impozit pe profit se aplică de către utilizator, cu conditia respectării prevederilor art. 19^4 alin. (9) din Codul Fiscal, respectiv păstrarea în patrimoniu a echipamentelor tehnologice respective cel putin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

Scutirea de impozit pe profit aferentă investitiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, în aplicarea facilitătii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 si investit în activele mentionate mai sus produse si/sau achizitionate i puse în functiune după aceea i dată.

Pentru contribuabilii care au obligatia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situatia în care se efectuează investitii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

În cazul contribuabililor prevăzuti la art. 112^1 (microîntreprinderi) care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 112^6, pentru aplicarea facilitătii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice, puse în functiune începând cu trimestrul în care ace tia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz.

Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenta profitului contabil înregistrat la sfârsitul exercitiului financiar. În cazul în care la sfâr itul exercitiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit. Rezerva astfel constituită nu intră sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul Fiscal, urmând să se impoziteze la momentul utilizării sub orice formă, precum si în cazul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, dacă societatea beneficiară nu preia această rezervă.

Pentru echipamentele tehnologice care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investitiile puse în functiune partial în anul respectiv, în baza unor situatii partiale de lucrări.

În acest caz scutirea se acordă pentru valoarea echipamentelor tehnologice în curs de executie înregistrate în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 si puse în functiune în aceeasi perioadă. În cazul în care echipamentele tehnologice respective sunt înregistrate, partial în imobilizări corporale în curs de executie înainte de data de 1 iulie 2014 si partial după data de 1 iulie 2014, scutirea de impozit pe profit se aplică numai pentru partea înregistrată în imobilizări corporale în curs de executie începând cu data de 1 iulie 2014 si care este cuprinsă în valoarea echipamentului tehnologic pus în functiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Conditii

Prevederile legale mentionate mai sus se aplică pentru echipamentele tehnologice considerate noi, respectiv cele care nu au fost utilizate anterior datei achizitiei.

Contribuabilii care beneficiază de aceste prevederi au obligatia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel putin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei conditii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de Procedură Fiscală, de la data aplicării facilitătii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative.

Nu intră sub incidenta acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre următoarele situatii:

a)sunt transferate în cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b)sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c)sunt distruse, pierdute sau furate, în conditiile în care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Contribuabilii care aplică scutirea pentru profitul reinvestit nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×