Documentatie privind indemnizatia de crestere a copilului pana la varsta de 3 ani

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului pana la varsta de 3 ani (cazul copilului cu handicap) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului.

Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat 1.250 lei (suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.

Dosarul privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani trebuie depus de una dintre persoanele indreptatite (mama/tatal), reprezentantul legal sau mandatarul, intr-un termen de 60 de zile de la incadrarea in grad de handicap.

“Dosarul trebuie sa cuprinda:

  • Cerere tip;
  • Certificat de incadrare in grad de handicap al copilului sau/ si al persoanei indreptatite – copie si original;
  • Actele de identitate ale parintilor – copie si original;
  • Certificatul de nastere al copilului – copie si original;
  • Copia cererii solicitantului inregistrata si aprobata de catre angajator, din care sa rezulte prelungirea concediului pentru cresterea copilul;
  • Copie dupa: act aditional, decizia, dispozitia de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de munca al solicitantului;
  • Celalalt parinte va prezenta:

-Daca nu realizeaza venituri – declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri si ca nu beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului;

-Daca este salariat: Adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca nu este/ nu a solictat concediul pentru cresterea copilului. (Mentiune: Cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata si celuilalt parinte. Daca acest drept nu se solicita, concediul si indemnizatia se reduc cu o luna).

  • Dosar cu sina;
  • Dovada de la banca privind COD-ul IBAN pentru solicitant/optional;
  • Declaratie pe proprie raspundere (formular tipizat).”

Sursa: Directia de Asistenta Sociala (Oradea)

Articole similare