Inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune – documente necesare

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  În vederea înregistrării în scopuri de TVA prin opţiune, contribuabilii trebuie să depună următoarele documente:

  • Cererea de înregistrare în scopuri de TVA – formular 098, pentru cei care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, prin opţiune, în aceeaşi zi cu depunerea la registrul comerţului a cererii de înregistrare;
  • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – formular 010 – pentru cei care solicită înregistrarea prin opţiune ulterior înregistrării la registrul comerţului;
  • Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA – formular 088 – însoţită de documentele justificative care atestă cele înscrise în aceasta.

  Manual Politici Contabile – click AICI

  De asemenea, se vor depune/prezenta în copie şi original și următoarele:

  • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activitate economică
   la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;
  • documentele din care rezultă deţinerea spaţiului /spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau sedii
   secundare declarate;
  • actul constitutiv pentru societăţile nou înfiinţate, după caz;
  • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute de art. 4 din OG nr. 39/2015, precum şi fapte de natura contravenţiilor, în cazul în care administratorii şi/sau asociaţii nu sunt înregistraţi fiscal în România (nu au CNP/CIF).

  Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: