Doneaza 2 % – formularele 230 si 200 –termen 26 mai 2014

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult utilizand formularul 230 .

  Pentru directionarea a 2% din impozitul pe veniturile din alte surse (activități independente; cedarea folosinței bunurilor; activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură ; silvicultură ; transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise; operațiuni de vânzare ‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe  piețe autorizate şi supravegheate de CNVM) se utilizeaza formularul 200.

  Descarca aici :
  formularul 230
  -formularul 200.
  Observatii :
  • contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult;
  • se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: