Drepturile de proprietate intelectuala : 3 raspunsuri ANAF

Pe pagina de Facebook a ANAF au fost oferite raspunsuri la cateva intrebari ale contribuabililor cu privire la tematica contributiilor si impozitelor datorate pentru drepturile de proprietate intelectuala.

Sintetizam cele mai importante intrebari si raspunsuri care au avut loc in acest mediu :

1.       Ce taxe trebuie sa retina, declare si sa plateasca o societate pentru un contract de drepturi de proprietate intelectuala in situatia in care persoana cu care se incheie contractul este salariata la o alta societate? Ce declaratii se întocmesc si ce documente suport sunt necesare a fi anexate la contract (declaratie pe proprie raspundere ca este angajat — trebuie vreo adeverinta de la societatea la care lucreaza cu contract de munca?).

Raspuns ANAF:

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorul de venituri are obligaţia de a reţine impozitul pe venit reprezentând plăţi anticipate, prin aplicarea unei cote de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă. În acest caz beneficiarul de venit are obligaţia de a depune, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului, formularul 200 – Declaraţie privind venitul realizat.
De asemenea, contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, caz în care, impozitul se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia.
Impozitul reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul/a fost reținut.
În ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi care realizează în acelaşi timp și venituri din salarii, nu datorează contribuţia de asigurări sociale şi nici contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
Referitor la întrebarea dumneavoastră cu privire la documentul suport, facem precizarea că, în Codul fiscal nu este prevăzut expres un document care să ateste că beneficiarul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală este și salariat. Menționăm că, acest aspect va fi transmis spre analiză direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
Plătitorul de venituri din drepturi proprietate intelectuală, are obligaţia depunerii formularului 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit precum și a formularului 112 – Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

2.       O societate doreste sa incheie un contract cu o persoana fizica pentru servicii de traducere, persoana fizica nefiind traducator autorizat. Se considera acest lucru drept de autor? Persoana fizica trebuie sa fie inregistrata fiscal (sa aiba un CIF) ?  In ce conditii o persoana care obtine venituri din drepturi de autor, trebuie sa se inregistreze la fisc cu CIF?

Raspuns ANAF :

Legea nr. 8 din 14 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare, este actul normativ care prevede dreptul de autor şi drepturile conexe. Conform acestuia, constituie obiect al dreptului de autor, operele/activităţile prevăzute de art.7 din același act normativ. Potrivit Codului fiscal, dreptul de autor şi drepturile conexe reprezintă operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum şi drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.8 din Legea nr.8/1996 prevede că, fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente; traducerile constituie obiect al dreptului de autor, în măsura în care se generează transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă intelectuală de creaţie.
Astfel, pentru a fi considerate drepturi de autor trebuie respectate prevederile legale anterior menționate.
În legătură cu înregistrarea fiscală a persoanelor care obţin venituri din drepturi de autor, vă precizăm că, persoanele respective au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală (Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române – Formularul 020), în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii/data obținerii primului venit – după caz, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal. Codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal în acest caz este codul numeric personal.

3.       Orice persoana fizica care realizeaza venituri din drepturi de proprietate individuala trebuie sa depuna formularul 020?

Raspuns ANAF:

Da, persoanele care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală (Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române – Formularul 020), în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal.


Articole similare

Comentariul tau aici