Drepturile si obligatiile partilor – program internship

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Incepand cu data de 18 august 2018 va intra in vigoare Legea nr. 176/2018 privind internshipul. Iata mai jos care vor fii drepturile si obligatiile partilor contractuale:

  Drepturi si obligatii intern:

  Pe perioada desfasurarii programului de internship, internul are urmatoarele drepturi:

  • sa primeasca indemnizatia pentru internship de la organizatia-gazda in cuantumul stipulat in contractul de internship;
  • sa beneficieze de asistenta si coordonarea indrumatorului desemnat de organizatia-gazda;
  • sa i se stabileasca activitati al caror nivel de complexitate pot sa evolueze treptat pe parcursul programului de internship;
  • sa i se asigure resursele materiale necesare pregatirii sale profesionale si perfectionarii cunostintelor sale practice;
  • sa beneficieze de acces la informatii care sa ii permita consolidarea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor;
  • sa i se asigure timpul necesar pregatirii in scopul dobandirii/consolidarii de abilitati practice si/sau competente;
  • sa participe la formele de pregatire desfasurate de organizatia-gazda, dupa caz;
  • sa beneficieze de evaluare obiectiva;
  • sa primeasca referatul de evaluare si certificatul de internship;
  • sa conteste referatul de evaluare daca este nemultumit de rezultatul evaluarii;
  • alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de internship.

  Pe perioada desfasurarii programului de internship, internul are urmatoarele obligatii:

  • sa respecte sarcinile date de indrumatorul sau in cadrul activitatilor intreprinse, in conformitate cu prevederile contractului de internship si cu fisa de internship;
  • sa il consulte pe indrumator pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derularii programului de internship;
  • sa respecte normele de confidentialitate in desfasurarea activitatii sale;
  • sa respecte prevederile regulamentelor interne;
  • sa respecte normele de securitate si sanatate in munca, precum si normele pentru situatii de urgenta;
  • alte obligatii care decurg din contractul de intenship si, respectiv, din fisa de internship, incheiate intre parti.

  Drepturi si obligatii societate-gazda:

  Pe perioada desfasurarii programului de internship, organizatia-gazda are urmatoarele drepturi:

  • sa organizeze procesul de selectie a persoanelor ce vor lua parte la internship cu respectarea principiului prevazut la art. 5 alin. (8);
  • sa monitorizeze si sa evalueze activitatea si cunostintele asimilate de intern pe perioada si la sfarsitul programului de internship, prin intermediul indrumatorilor, in conditiile prezentei legi;
  • sa ii stabileasca internului, prin fisa de internship, atributii in domeniul in care se realizeaza programul de internship;
  • sa valorifice cunostintele teoretice si practice ale internului in perioada programului de internship;
  • sa exercite controlul asupra modului de desfasurare si de indeplinire a activitatilor repartizate internului.

  Pe perioada desfasurarii programului de internship, organizatia-gazda are urmatoarele obligatii:

  • sa inmaneze internului, anterior inceperii activitatii, un exemplar din contractul de internship;
  • sa plateasca internului indemnizatia pentru internship, conform contractului de internship;
  • sa desemneze un indrumator care sa ghideze internul in vederea pregatirii profesionale, a aprofundarii cunostintelor teoretice si imbunatatirii abilitatilor practice in domeniul in care se realizeaza programul de internship;
  • sa asigure o dotare corespunzatoare – logistica, tehnica si tehnologica – necesara valorificarii cunostintelor teoretice ale internului si dezvoltarii cunostintelor practice;
  • sa supravegheze activitatea internului pe perioada desfasurarii programului de internship;
  • sa elibereze internului, la sfarsitul programului de internship, certificatul de internship in conditiile prevazute la art. 12;
  • sa nu foloseasca internul pentru desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in contractul de internship si fisa de internship;
  • sa respecte programul de activitate al internului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (3) si (4);
  • sa informeze despre evaluarea de risc din unitate si despre consecintele riscurilor existente;
  • sa nu foloseasca internul la desfasurarea unor activitati aferente unor ocupatii din Grupa majora 9 – Muncitori necalificati, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) si/sau in activitati in conditii grele sau vatamatoare pentru intern;
  • sa tina evidenta orelor de activitate prestate de fiecare intern si sa puna la dispozitia organelor de control aceasta evidenta ori de cate ori se solicita acest lucru;
  • sa asigure pe parcursul desfasurarii programului de internship conditiile de securitate si sanatate in munca prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
  • sa puna la dispozitia organelor de control contractul de internship, fisa de internship, precum si documentele de evidenta a activitatii prestate de intern, inclusiv dovada acordarii indemnizatiei pentru internship.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: