Drepturile si obligatiile partilor – program internship

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu data de 18 august 2018 va intra in vigoare Legea nr. 176/2018 privind internshipul. Iata mai jos care vor fii drepturile si obligatiile partilor contractuale:

Drepturi si obligatii intern:

Pe perioada desfasurarii programului de internship, internul are urmatoarele drepturi:

 • sa primeasca indemnizatia pentru internship de la organizatia-gazda in cuantumul stipulat in contractul de internship;
 • sa beneficieze de asistenta si coordonarea indrumatorului desemnat de organizatia-gazda;
 • sa i se stabileasca activitati al caror nivel de complexitate pot sa evolueze treptat pe parcursul programului de internship;
 • sa i se asigure resursele materiale necesare pregatirii sale profesionale si perfectionarii cunostintelor sale practice;
 • sa beneficieze de acces la informatii care sa ii permita consolidarea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor;
 • sa i se asigure timpul necesar pregatirii in scopul dobandirii/consolidarii de abilitati practice si/sau competente;
 • sa participe la formele de pregatire desfasurate de organizatia-gazda, dupa caz;
 • sa beneficieze de evaluare obiectiva;
 • sa primeasca referatul de evaluare si certificatul de internship;
 • sa conteste referatul de evaluare daca este nemultumit de rezultatul evaluarii;
 • alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de internship.

Pe perioada desfasurarii programului de internship, internul are urmatoarele obligatii:

 • sa respecte sarcinile date de indrumatorul sau in cadrul activitatilor intreprinse, in conformitate cu prevederile contractului de internship si cu fisa de internship;
 • sa il consulte pe indrumator pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derularii programului de internship;
 • sa respecte normele de confidentialitate in desfasurarea activitatii sale;
 • sa respecte prevederile regulamentelor interne;
 • sa respecte normele de securitate si sanatate in munca, precum si normele pentru situatii de urgenta;
 • alte obligatii care decurg din contractul de intenship si, respectiv, din fisa de internship, incheiate intre parti.

Drepturi si obligatii societate-gazda:

Pe perioada desfasurarii programului de internship, organizatia-gazda are urmatoarele drepturi:

 • sa organizeze procesul de selectie a persoanelor ce vor lua parte la internship cu respectarea principiului prevazut la art. 5 alin. (8);
 • sa monitorizeze si sa evalueze activitatea si cunostintele asimilate de intern pe perioada si la sfarsitul programului de internship, prin intermediul indrumatorilor, in conditiile prezentei legi;
 • sa ii stabileasca internului, prin fisa de internship, atributii in domeniul in care se realizeaza programul de internship;
 • sa valorifice cunostintele teoretice si practice ale internului in perioada programului de internship;
 • sa exercite controlul asupra modului de desfasurare si de indeplinire a activitatilor repartizate internului.

Pe perioada desfasurarii programului de internship, organizatia-gazda are urmatoarele obligatii:

 • sa inmaneze internului, anterior inceperii activitatii, un exemplar din contractul de internship;
 • sa plateasca internului indemnizatia pentru internship, conform contractului de internship;
 • sa desemneze un indrumator care sa ghideze internul in vederea pregatirii profesionale, a aprofundarii cunostintelor teoretice si imbunatatirii abilitatilor practice in domeniul in care se realizeaza programul de internship;
 • sa asigure o dotare corespunzatoare – logistica, tehnica si tehnologica – necesara valorificarii cunostintelor teoretice ale internului si dezvoltarii cunostintelor practice;
 • sa supravegheze activitatea internului pe perioada desfasurarii programului de internship;
 • sa elibereze internului, la sfarsitul programului de internship, certificatul de internship in conditiile prevazute la art. 12;
 • sa nu foloseasca internul pentru desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in contractul de internship si fisa de internship;
 • sa respecte programul de activitate al internului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (3) si (4);
 • sa informeze despre evaluarea de risc din unitate si despre consecintele riscurilor existente;
 • sa nu foloseasca internul la desfasurarea unor activitati aferente unor ocupatii din Grupa majora 9 – Muncitori necalificati, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) si/sau in activitati in conditii grele sau vatamatoare pentru intern;
 • sa tina evidenta orelor de activitate prestate de fiecare intern si sa puna la dispozitia organelor de control aceasta evidenta ori de cate ori se solicita acest lucru;
 • sa asigure pe parcursul desfasurarii programului de internship conditiile de securitate si sanatate in munca prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
 • sa puna la dispozitia organelor de control contractul de internship, fisa de internship, precum si documentele de evidenta a activitatii prestate de intern, inclusiv dovada acordarii indemnizatiei pentru internship.


Articole similare