Durata concediului de odihna dupa intoarcerea din CIC

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 145 din Codul Muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in CIM, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile. Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.

Cum se stabileste CO?

La stabilirea duratei concediului de odihna anual sunt considerate perioade de activitate prestata urmatoarele situatii:

  • perioadele de incapacitate temporara de munca;
  • concediul de maternitate;
  • concediului de risc maternal;
  • concediului pentru ingrijirea copilului bolnav. 

In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate. 

Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

Care este durata concediului de odihna dupa intoarcerea din CIC ?

Potrivit prevederilor mai sus mentionate, la stabilirea duratei concediului de odihna, perioada in care persoana angajata cu CIM se afla in concediul pentru ingrijirea copilului nu este considerata perioada de activitate prestata efectiv, de aceea modul de calcul a concediului de odihna va trebui sa se efectueze proportional cu prezenta la munca dupa intoarcerea din CIC.  

Exemplu practic:

Presupunem ca angajata se intoarce din CIC in data de 15.07.2018. In conditiile in care in contractul individual de munca sunt negociate 21 de zile de concediu anual iar raporturile de munca ale angajatei nu ar inceta pana la finalul anului – 31.12.2018, atunci salariata ar avea dreptul pentru anul 2018 la un numar de zile de concediu de odihna de:

21 zile ………………………… 365 zile calendaristice

X zile …………………………. 168 zile lucrate pana la sf. anului (15+31+30+31+30+31)

X = 9.67 zile adica, 10 zile de concediu de odihna

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare