Durata si plata concediului de odihna

Potrivit Codului Muncii , concediul de odihna este un drept garantat si acordat tuturor salariatilor. Codul Muncii prevede, ca regula generala, o durata minima de 20 (douazeci) de zile lucratoare pe an pentru concediul de odihna. Prin exceptie de la aceasta regula, concediul de odihna va avea o durata mai mare in urmatoarele situatii:

  •  pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani – 3 zile suplimentare;
  • pentru salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare – 3 zile suplimentare;
  • pentru nevazatori – 3 zile suplimentare;
  • atunci cand contractul individual de munca al salariatilor, un contract colectiv de munca aplicabil angajatorului sau regulamentul intern al acestuia prevede o durata mai mare decat cele 20 de zile lucratoare – in functie de cat prevede respectivul contract/regulament

Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată.  Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Plata indemnizatiei de concediu

Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Articole similare

Comentariul tau aici