Exemplu de calcul a partii nedeductibile din cheltuielile cu autoturismele

Exemplul 1

Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice

– cheltuielile cu întreținerea și reparațiile – 2.000 lei

– partea de TVA nedeductibilă – 200 lei

– baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile – 2.200 lei (2.000 + 200)

– valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile – 2.200 x 50% = 1.100 lei.

Exemplul 2.

Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice

– cheltuieli privind combustibilul – 1.000 lei

– partea de TVA nedeductibilă – 100 lei

– baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilul – 1.100 lei (1.000 + 100)

– valoarea nedeductibilă a cheltuielilor privind combustibilul – 1.100 x 50% = 550 lei.

Articole similare

×
×