Exemplu privind determinarea costului de productie al stocurilor (industria alimentara) din Ghidul la OMFP 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Redam mai jos un exemplu de calcul al costului de productie a stocurilor, in industria alimentara, asa cum este prezentat intr-un ghid de aplicare a O 1802/2014.

O societate își desfășoară activitatea în domeniul industriei alimentare. Perioada de gestiune aleasă pentru stabilirea costurilor stocurilor este de o lună . Pentru simplificare, presupunem că în perioada menționată societatea a realizat o producție omogenă (produsul A) și nu s-a înregistrat producție în curs de execuție. Cheltuielile de exploatare ocazionate de obținerea produselor sunt reflectate din punct de vedere contabil pe naturi de cheltuieli, cu ajutorul conturilor din clasa a 6-a a Planului de conturi
general și, în funcție de destinație, pe categorii de costuri (directe, indirecte de producție, cheltuieli generale de administrație și cheltuieli de desfacere).

Situatia cheltuielilor pentru luna respectiva este urmatoarea:

Informații suplimentare cu caracter exemplificativ necesare determinării costului de
producție :

 1. Costuri indirecte de producție (costuri de regie) – Total (a + b) 161.900 lei din care:
  a) regie variabilă de producție 75.500 lei
  Regia variabilă de producție constă în acele costuri indirecte de producție care variază proporțional sau aproape direct proporțional cu volumul producției, cum sunt materialele indirecte și forța de muncă indirectă.
  b) regie fixă de producție (cheltuieli fixe) 86.400 lei
  Regia fixă de producție constă în acele costuri indirecte de producție care rămân relativ constante, indiferent de volumul producției, precum: amortizarea, întreținerea secțiilor și utilajelor și costurile cu conducerea și administrarea secțiilor.
 2. Nivelul normal al capacității de producție a entității: 59.000 unit.
  Nivelul real al activității: 37.000 unit.

Determinarea costului de producţie al stocurilor se efectuează potrivit relației:

Alocarea regiei fixe de producţie asupra costurilor producției se face pe baza capacităţii
normale a instalaţiilor de producţie, astfel:


a) În situația în care se consideră că nivelul real de producţie aproximează capacitatea normală – pentru alocarea regiei fixe de producţie se poate folosi nivelul real de producţie;
b) În cazul obţinerii unei producţii scăzute sau a neutilizării unor echipamente – valoarea cheltuielilor cu regia fixă alocate fiecărei unităţi de producţie nu se majorează ca urmare a obţinerii unei producţii scăzute sau a neutilizării unor echipamente. Cheltuielile de regie nealocate sunt recunoscute drept cheltuială în perioada în care sunt suportate;
c) În perioadele în care se înregistrează o producţie neobişnuit de mare – valoarea cheltuielilor cu regia fixă alocate fiecărei unităţi de producţie este diminuată, astfel încât stocurile să nu fie evaluate la o valoare mai mare decât costul lor.
Alocarea regiei variabile de producţie asupra producţiei realizate se efectuează pe baza folosirii reale a instalaţiilor de producţie (pct. 8 subpunctul 7).
În acest exemplu, ca urmare a faptului că nivelul real al activității (37.000 unit.) este inferior capacității normale de producție (59.000 unit.), este necesară determinarea regiei fixe de producție care se recunoaște ca o cheltuială a perioadei (costul subactivității), astfel:

Regia fixă de producție care se include în costul producției obținute este în valoare de 54.190 lei și se calculează astfel:

Costul de producție al stocurilor (cheltuieli încorporabile): 575.390 lei din care:

 • cheltuieli directe de producție: 445.700 lei
 • regie variabilă de producție: 75.500 lei
 • regia fixă de producție inclusă în costul producției: 54.190 lei
  Costul unitar de producție = 575.390 lei/37.000 unit. = 15,55 lei/unit.
  Din cele prezentate se constată faptul că în costul de producție al stocurilor nu s-au cuprins elemente precum:
 • cheltuielile generale de administrație (59.740 lei);
 • cheltuielile de desfacere (13.750 lei);
 • regia fixă de producție nealocată costului (32.210 lei) și recunoscută ca o cheltuială a perioadei.

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor aferente obținerii producției

Cheltuielile de exploatare aferente perioadei menționate (în sumă de 681.090 lei) se evidențiază în funcție de natura acestora, conform documentelor justificative, cu ajutorul conturilor de cheltuieli, prin articolul contabil:

Evidențierea costului de producție al produselor finite obținute:

Articole similare

One Thought to “Exemplu privind determinarea costului de productie al stocurilor (industria alimentara) din Ghidul la OMFP 1802/2014”

 1. Contescu Ionel

  Misto! Data viitoare exemolu cu grupa 9, anul III ASE-CIG!

Comentariul tau aici