Extinderea procedurilor de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017 a fost publicat ordinul nr. 894/2017 din 16 iunie 2017 cu privire la completarea OMFP nr. 450/2016 pentru aprobarea procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial.

Lista erorilor constatate in situatiile financiare anuale si in raportarile contabile anuale, pentru care se pot face corectii prin depunerea unui nou set de documente, s-a marit cu doua noi cazuri:

  • completarea eronata a codului unic de inregistrare al unitatii raportoare;
  • completarea eronata a indicatorilor raportati prin formularul Bilant/Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, daca valoarea acestor indicatori poate fi dovedita de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte, etc) si acest aspect este cuprins in declaratia pe propria raspundere privind erorile constatate.

Pe langa cele doua erori expuse mai sus si publicate in ordinul nr. 894/2017, din lista erorilor constatate in situatiile financiare anuale si in raportarile contabile anuale, pentru care se pot face corectii prin depunerea unui nou set de documente, mai fac parte si urmatoarele:

  • denumirea entitatii raportoare;
  • activitatea CAEN;
  • forma de proprietate;
  • numarul de salariati si alti indicatori raportati prin formularul „Date informative”;
  • transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale in loc de declaratie de inactivitate, precum si transmiterea electronica a declaratiei de inactivitate in loc de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale;
  • transmiterea electronica de situatii financiare anuale/raportari contabil anuale folosind un format de raportare cuprins in programul de asistenta, diferit de cel corespunzator tipului de entitate sau netransmiterea electronica a tuturor documentelor prevazute de lege (raportul administratorilor, declaratia pe proprie raspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare