Extinderea termenului de depunere a D101 pentru grupul fiscal – pana la 25 iunie incepand cu 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat un proiect legislativ in 25.01.2022 prin care, pentru corelare cu termenele de depunere a declarației anuale privind impozitul pe profit prevăzute de OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, se propune modificarea prevederilor referitoare la depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit, începând cu anul 2023, de către persoana juridică responsabilă din cadrul grupului fiscal, respectiv determinarea și comunicarea rezultatului fiscal de către membrii grupului către persoana responsabilă, în cazul în care în cazul în care cel puțin unul din membrii grupului fiscal intră sub incidenţa prevederilor art. I din O.U.G. nr. 153/2020.

Astfel, în acest caz, se propune ca, pe perioada aplicării prevederilor respective, persoana juridică responsabilă este obligată să depună declaraţia anuală consolidată până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz. În această situație, pentru grupul fiscal care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit trimestrial, comunicarea către persoana juridică responsabilă a rezultatului fiscal pentru trimestrul IV de către membrii grupului fiscal se efectuează până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz.

Articole similare

Comentariul tau aici