Factura – informatii utile

 

Ce trebuie sa cuprinda o factura?

Intocmirea facturilor

Semnarea si stampilarea facturii

Cum se anuleaza o factura?

 

Ce trebuie sa cuprinda o factura?

O factura trebuie sa cuprinda urmatoarele infomatii:

1. seria si numarul de ordine, care identifica factura in mod unic;
2. data emiterii facturii;
3. denumirea asociatiei, adresa si CUI
4. denumirea/numele, adresa si CUI / CNP, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;
5. denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;
6. data la care au fost livrate bunurile/ prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/ prestarii sau incasarii avansului;
7. baza de impozitare a bunurilor si serviciilor;
8. indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni : «scutit cu drept de deducere», «scutit fara drept de deducere», «neimpozabila in Romania» sau, dupa caz, « neinclus in baza de impozitare», «taxare inversa».
9. o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;

 

Intocmirea facturilor

Potrivit prevederilor legale, factura se emite obligatoriu de catre firmele inregistrate in Romania in scopuri de TVA atat pentru evidentierea TVA colectata cat si pentru inregistrarea veniturilor aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii.

Factura se emite si pentru situatiile in care nu exista obligatia colectarii TVA, cum ar fi de exemplu, operatiunile de livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere a TVA, scutite fara drept de deducere a TVA sau neimpozabile in Romania.

Facturile se vor emite in ordine cronologica si consecutiva, respecandu-se aceste doua obligatii concomitent. Se vor intocmi in 3 exemplare.

 

Semnarea si stampilarea facturii

Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

 

Cum se corecteaza/anuleaza o factura?

In vederea corectarii unei facturi se procedeaza astfel:

a) in cazul in care nu am transmis factura catre beneficiar, anulam factura eronata si emitem o noua factura corecta;

b) in cazul in care am transmis factura eronata beneficiarului, avem doua posibilitati:

  • fie emitem o noua factura care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din factura initiala, numarul si data facturii corectate, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte;
  • fie emitem o noua factura continand informatiile si valorile corecte si concomitent emitem o factura cu valorile cu semnul minus in care vom inscrie numarul si data facturii corectate.

Anularea facturilor presupune bararea tuturor exemplarelor cu o linie si scrierea pe ele ANULAT.

Stonarea facturilor reprezinta o operatiune similara anularii, dar care presupune intocmirea unei alte facturi identice celei care se storneaza, dar cu toate valorile pe minus.

Oana Tomoiaga

Articole similare

Comentariul tau aici