Formatul electronic al situatiilor financiare pe 2018 disponibil pe ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul ANAF a fost publicat in 01.02.2019 formatul electronic al situatiilor financiare pe 2018, astfel:

S1002-S1003-S1005  Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

S1004 -Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2018 întocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1. din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea  şi completarea unor reglementări contabile, respectiv: – entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilităţii; – persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii; – subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

S1014-S1015 Situaţii financiare la 31 decembrie 2018 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 3103/2017, precum şi cu OMFP nr. 10/03.01.2019. 
Entitati raportoare : 
– PJ fara scop patrimonial 
– PJ fara scop patrimonial de utilitate publica 
– Organizatii sindicale si patronale 
– CAR unitati militare 
– CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 
– Uniuni teritoriale salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 
– UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 
– UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 – centralizat

Click aici :https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1002_5_2018.html

Articole similare

Comentariul tau aici