Formularul 104 – Declar privind distribuirea intre asociati a veniturilor/ cheltuielilor

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se completează pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii.

Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice.

Declaraţia se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor, de către asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obliga ţiilor ce îi revin fiecărui asociat, persoană juridică străină sau persoană fizică.

Formularul si instructiunile de completare sunt atasate aici.


Articole similare