Formularul 179 Declaratie privind compensatia la carburanti

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Modelul şi conţinutul formularului 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi s-a aprobat prin O.P.A.N.A.F. Nr. 1363/2022 din 25 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 754 din 27 iulie 2022.
Formularul 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”se completează şi se depune de către operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţi finali – persoane fizice şi juridice care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu, care acordă o reducere de preţ la preţul de vânzare şi beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unoracte normative.
Declaraţia privind compensaţia la carburanţi reprezintă şi cerere de compensare, potrivit legii.
În cazul în care operatorul economic corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.
Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
Termenul de depunere a Formularului 179 “Declaraţie privind compensaţia la carburanţi”- până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022.
Declaraţia privind compensaţia la carburanţi se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către operatorul economic, se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin portalul eguvernare.ro.

Sursa: DGRFP Iasi

Articole similare

Comentariul tau aici