Formularul 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.183/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, trimis spre publicare în Monitorul Oficial.

  Formatul complet al ordinului este atasat aici.

  Formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

  Persoanele impozabile care conduc evidența contabilă, potrivit legii, pentru operațiunile realizate pe bază de contract de asociere în participațiune declară inclusive datele şi informațiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operațiuni.

  Formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

  a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

  b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

  c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

  d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice şi de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal şi ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

  e) până la data de 25 a celei de‐a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiaşi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde şi operațiunile realizate în prima lună a acestuia. În situația în care exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile lit. a) din prezentul paragraf.

  Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligația prezentării formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cu codificarea informației prin cod de bare. Sunt exceptați de la această prevedere contribuabilii care depun declarațiile fiscale prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanță, potrivit prevederilor legale în vigoare.

  Contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, definiți conform reglementărilor în vigoare, precum şi sediile secundare ale acestora au obligația depunerii formularului prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului Electronic Național.

  Formularele se depun în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editează în două exemplare:

  ‐ un exemplar se depune la organul fiscal competent;

  ‐ un exemplar se păstrează de către plătitor.

  Formatul hârtie se obține prin utilizarea programului de asistență (DECLMF), elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe siteul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

  ATENȚIE! Nu se înscriu în decont:

  ‐ taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;

  ‐ taxa pe valoarea adăugată pentru care se află în derulare o înlesnire la plată.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Distribuie acest articol: