Formularul 318 –termen 30 septembrie 2011

318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147.2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 3/2010).

Cererea se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

Cererea se depune până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. Cererea se completează în format electronic şi se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de ANAF .

Programul poate fi descărcat de la adresa www.anaf.ro “Declaraţii electronice”.

Articole similare