Ghidul de salarizare – modalitati de plata, probatiune, plata cu intarziere

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Care sunt cele 3 modalitati de plata a salariului?

  1. Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.
  2. Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar.
  3. Plata in natura a unei parti din salariu, este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.

   Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.

  Angajatorul iti plateste salariul cu intarziere?

  Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

  Cazul de deces al salariatului
  În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. Dacă nu există nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

  Probatiunea platii salariului

  Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.
  Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator timp de 50 de ani.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: