Contul 216

Contul 216 “Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscute ca imobilizări corporale. Contul 216 “Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale” este un cont de activ.

În debitul contului 216 “Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale” se înregistrează:

– valoarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale achiziționate, realizate din producție proprie, primite ca aport la capitalul social (404, 231, 456);

– valoarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și entități controlate în comun (451, 453);

– valoarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale primite prin subvenții pentru investiții, cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475);

– costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (151);

– valoarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale primite în leasing financiar (167);

– creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea construcțiilor, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă investițiilor imobiliare reevaluate (105);

– creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscută anterior la acel activ (755).

În creditul contului 216 “Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale” se înregistrează:

– valoarea neamortizată a activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale scoase din evidență (658);

– amortizarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale scoase din evidență (281);

– valoarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (167);

– descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale, în limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);

– valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale, recunoscută ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (655);

– valoarea amortizării activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale, eliminată cu ocazia reevaluării din valoarea contabilă brută a acestora (281).

Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale existente.

Articole similare