Contul 262

Contul 262 “Acţiuni deţinute la entităţi asociate”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor asociate. Contul 262 “Acţiuni deţinute la entităţi asociate” este un cont de activ.

În debitul contului 262 “Acțiuni deținute la entități asociate” se înregistrează:

– valoarea participațiilor dobândite prin achiziție (512, 531, 269);

– valoarea participațiilor dobândite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entităților asociate (205, 208, 211, 212, 213, 214, 371, 411);

– diferența dintre valoarea participațiilor dobândite și valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților asociate (768);

– diferența dintre valoarea acțiunilor dobândite și valoarea creanțelor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților asociate (768);

– diferența dintre valoarea acțiunilor dobândite și valoarea mărfurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităților asociate (758);

– valoarea participațiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităților asociate la care se dețin participații, prin încorporarea rezervelor (106);

– valoarea participațiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităților asociate la care se dețin participații, prin încorporarea beneficiilor, precum și cele primite fără plată, potrivit legii (768).

În creditul contului 262 “Acțiuni deținute la entități asociate” se înregistrează:

– cheltuielile privind valoarea participațiilor deținute la entitățile asociate, cedate (664);

– costul de achiziție al participațiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalență (264).

Soldul contului reprezintă imobilizările financiare deținute la entități asociate.

Articole similare