Contul 371

Contul 371 “Mărfuri” este un cont de activ.

În debitul contului 371 “Mărfuri” se înregistrează:

– valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor achiziționate (401, 408, 446, 327, 542);

– valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și entități controlate în comun (451, 453);

– valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor primite de la unitate sau subunități (481, 482);

– valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor reprezentând aportul în natură al acționarilor/asociaților (456);

– valoarea mărfurilor aduse de la terți (357, 401);

– valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura stocurilor și ambalajelor, vândute ca atare (301, 302, 303, 361, 381);

– valoarea la preț de înregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii (345);

– valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor constatate plus la inventar și a celor primite cu titlu gratuit (607, 758);

– valoarea adaosului comercial și taxa pe valoarea adăugată neexigibilă, în situația în care evidența mărfurilor se ține la preț cu amănuntul (378, 4428);

– valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuințe destinate vânzării, reclasificate ca mărfuri (211).

În creditul contului 371 “Mărfuri” se înregistrează:

– valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor ieșite din gestiune prin vânzare și lipsurile la inventar (607);

– valoarea adaosului comercial și a taxei pe valoarea adăugată neexigibile aferente mărfurilor ieșite din gestiune (378, 4428);

– valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor livrate unității sau subunităților (481, 482);

– valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor trimise la terți (357);

– valoarea donațiilor și pierderilor din calamități (658);

– valoarea mărfurilor care fac obiectul participării în natură, potrivit legii, la capitalul social al altor entități, în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 263, 265).

Soldul contului reprezintă valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor existente în stoc la sfârșitul perioadei.

Articole similare