Contul 456

Contul 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu acționarii/asociații privind capitalul.
Contul 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” este un cont bifuncțional.
În debitul contului 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” se înregistrează:
– capitalul subscris de acționari/asociați, în natură și/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acțiuni/părți sociale, precum și capitalul preluat în urma operațiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
– valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital și/sau din conversia obligațiunilor în acțiuni (104);
– sumele achitate acționarilor/asociaților cu ocazia reducerii capitalului, în condițiile legii (512, 531);
– diferențele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută (765).
În creditul contului 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” se înregistrează:
– aportul în natură al acționarilor/asociaților la capitalul entității (205, 208 la 217, 231, 235, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
– sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);
– împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertite în acțiuni (161);
– capitalul social retras de acționari/asociați, precum și capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
– decontarea capitalurilor proprii către acționari/asociați în cazul operațiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
– diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris în valută (665);
– valoarea acțiunilor deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbție (109).
Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris și nevărsat, iar cel creditor, datoriile entității față de acționari/asociați.

Articole similare