Contul 541

Contul 541 “Acreditive”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor. Contul 541 “Acreditive” este un cont de activ.

În debitul contului 541 “Acreditive” se înregistrează:
– valoarea acreditivelor deschise la dispoziţia terţilor (581);
– diferenţele favorabile de curs valutar, aferente soldului privind acreditivele deschise în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).

În creditul contului 541 “Acreditive” se înregistrează:
– sumele plătite terţilor sau virate în conturile de disponibilităţi ca urmare a încetării valabilităţii acreditivului (401, 404, 581);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau soldului privind acreditivele deschise în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau la lichidarea acestora (665).
Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise în bănci, existente.

Articole similare

×
×