Acord Multilateral

Acord Multilateral – acordul între birourile naţionale ale asigurătorilor din statele  membre ale Spaţiului Economic European şi al altor state asociate încheiat pentru punerea în  aplicare a prevederilor art. 2 din Directiva 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce privește controlul  asigurării de răspundere civilă auto, intrat în vigoare pentru biroul naţional din România în baza
Deciziei Comisiei 2007/482/CE.

Articole similare